Kateřina Vítová

Ukázky umělecké tvorby.

Restaurování

Zde je pár ukázek z restaurování knih, které jsem studovala v Litomyšli.
Studium bylo časově velmi náročné, ale byly to opravdu báječné roky :)


koupání papíru

Bible z roku 1540 před restaurováním
Stav po restaurování (8 měsíců práce)Stav po restaurování
Stav před restaurovánímStav po restaurování
Stav před restaurováním


© 2008 Kateřina Vítová. Poslední aktualizace 28/2011.